s/n8559155

New Query

Information
has gloss(noun) (law) the residence where you have your permanent home or principal establishment and to where, whenever you are absent, you intend to return; every person is compelled to have one and only one domicile at a time; "what's his legal residence?"
domicile, legal residence
eng: In law, domicile is the status or attribution of being permanently resident in a particular jurisdiction. A person can remain domiciled in a jurisdiction even after they have left it, if they have maintained sufficient links with that jurisdiction or have not displayed an intention to leave permanently.
lexicalizationeng: domicile
eng: legal residence
subclass of(noun) any address at which you dwell more than temporarily; "a person can have several residences"
residence, abode
Meaning
Catalan
lexicalizationcat: domicili
Czech
has glossces: Bydliště je právní pojem označující místo (obec, resp. městský obvod), kde se fyzická osoba hodlá trvale zdržovat. Bydlištěm je zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí. Místo, kde se fyzická osoba (pouze) zdržuje je, na rozdíl od místa bydliště, místem, kde se tato osoba zdržuje bez úmyslu zdržovat se tam trvale. Fyzická osoba se může zdržovat nebo mít bydliště na více místech.
lexicalizationces: bydliště
German
lexicalizationdeu: Wohnsitz
Show unreliable ▼
Modern Greek (1453-)
Show unreliable ▼
Esperanto
lexicalizationepo: loĝejo
epo: domicilo
Faroese
lexicalizationfao: bústaður
French
lexicalizationfra: domicile
fra: logement
Irish
lexicalizationgle: cónaí
Galician
Show unreliable ▼
Serbo-Croatian
lexicalizationhbs: boravište
hbs: боравиште
Hindi
Show unreliable ▼
Croatian
Show unreliable ▼
Armenian
lexicalizationhye: տուն
Indonesian
lexicalizationind: tempat tinggal
Italian
lexicalizationita: residenza
ita: domicilio
Korean
Show unreliable ▼
Latin
lexicalizationlat: domicilium
Macedonian
Show unreliable ▼
Norwegian Bokmål
lexicalizationnob: bopel
Polish
has glosspol: Domicyl (łac. domicilium - miejsce zamieszkania) – stałe miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej. Może oznaczać również stałe miejsce dopełniania zobowiązań finansowych. W prawie międzynarodowym prywatnym jeden z łączników wskazujących, jakie prawo należy zastosować dla oceny spornego stosunku. Pojęcie domicylu jest również obecne w prawie konstytucyjnym wielu państw. Przykładem może być wymóg domicylu (minimum 14 lat) w stosunku do kandydata na urząd Prezydenta USA. W polskim prawie wekslowym oznacza miejsce (miejscowość), w którym weksel jest płatny (art. 37 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe).
lexicalizationpol: domicyl
Portuguese
lexicalizationpor: casa
por: domicílio
Russian
has glossrus: Место проживания — юридически оформленное место, где индивидуум имеет постоянное и долговременное жилище.
lexicalizationrus: Место проживания
Slovak
lexicalizationslk: bydlisko
Castilian
lexicalizationspa: domicilio
Serbian
Show unreliable ▼
Swedish
Show unreliable ▼
Thai
has glosstha: ภูมิลำเนา หมายถึง แหล่งสำคัญอันเป็นที่อยู่ของบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนสำมะโนครัว และไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกับ "มาตุภูมิ" ดังที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ
lexicalizationtha: ภูมิลำเนา
Show unreliable ▼
Turkish
lexicalizationtur: ev
Show unreliable ▼
Ukrainian
lexicalizationukr: житло
Show unreliable ▼
Links
has category(noun) the collection of rules imposed by authority; "civilization presupposes respect for the law"; "the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order"
law, jurisprudence
Show unreliable ▼

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint