s/n5656294

New Query

Information
has gloss(noun) the normal ability to see colors
color vision, chromatic vision, trichromacy
lexicalizationeng: chromatic vision
lexicalizationeng: color vision
lexicalizationeng: trichromacy
lexicalizationeng: Trichromaticism
subclass of(noun) the ability to see; the visual faculty
visual modality, vision, visual sense, sight
Meaning
Catalan
has glosscat: :No sha de confondre amb Tricromia. La tricromàcia és la qualitat de posseir tres canals independents per comunicar informació cromàtica, derivats dels tres tipus diferents de cons. Els organismes amb tricromàcia sanomenen tricromats.
lexicalizationcat: Tricromacia
lexicalizationcat: tricromàcia
German
has glossdeu: Trichromaten (griechisch: tria chromos, drei Farben) sind Lebewesen, welche drei verschiedene Arten von Zapfen als Farbrezeptoren in der Netzhaut haben.
lexicalizationdeu: Trichromat
Show unreliable ▼
French
has glossfra: Le trichromatisme ou la vision trichromatique caractérise un système visuel avec la capacité à capter 3 couleurs, comme cest le cas dans lespèce humaine.
lexicalizationfra: Trichromatisme
Polish
has glosspol: Trichromatyzm - zaburzenia widzenia kolorów wynikające z różnic w ludzkich białkach. Podobnie jak w przypadku różnych kolorów oczu u ludzi tak samo różni ludzie mają różne pigmenty w czopkach oka. Różnice wrażliwości na barwy jednego z rodzajów czopków określa się jako trichromatyzm nieregularny/anormalny (ang. anomalous trichromacy). Pojawia się ona, gdy występują różnice w sekwencji aminokwasów w pigmentach czopków ludzkiego oka. Mówi się wtedy o niedowidzeniu barw.
lexicalizationpol: Trichromatyzm
Links
Show unreliable ▼
Media
media:imgCone-response.svg
media:imgTricolour television close up.jpg

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint