s/n14914775

New Query

Information
has gloss(noun) the monovalent group -OH in such compounds as bases and some acids and alcohols
hydroxyl, hydroxyl radical, hydroxyl group
has glosseng: In chemistry, hydroxyl is a compound containing an oxygen atom bound covalently with a hydrogen atom. The neutral form of this group is a hydroxyl radical. The hydroxyl anion (OH−) is called hydroxide; it is a diatomic ion with a single negative electronic charge. In discussions of synthetic methods in organic chemistry the hydroxyl group (–OH) is referred to as a functional group, when it is linked to a larger organic molecule.
lexicalizationeng: hydroxyl group
lexicalizationeng: hydroxyl radical
lexicalizationeng: hydroxyl
subclass of(noun) (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit and forming part of a molecule
group, chemical group, radical
Meaning
Arabic
has glossara: الهيدروكسيل في الكيمياء وخاصة الكيمياء العضوية تمثل مجموعة جزيئية تتكون من الأكسجين والهيدروجين مرتبطة مع باقي الجزيء برابطة تساهمية (رابطة مشتركة). يمثل الهيدروكسيل المجموعة الوظيفية في الأغوال والفينولات.
lexicalizationara: هيدروكسيل
Bosnian
has glossbos: Hidroksil grupa u hemiji je funkcionalna grupa kod koje je jedan atom kisika vezan kovalentnom vezom za jedan atom vodonika. Neutralan oblik se naziva hidroksil radikal, a odgovarajući anion OH- je hidroksid ion. U organskoj hemiji hidroksil grupa vezana za veću organsku molekulu je funkcionalna grupa i označava se -OH.
lexicalizationbos: Hidroksil grupa
Catalan
has glosscat: En Química Orgànica, un grup hidroxil és un grup funcional format per un àtom doxigen enllaçat a un dhidrogen. Es formula com -OH. Cal diferenciar el grup hidroxil, enllaçat covalentment per làtom doxigen a un compost químic, de l'anió hidròxid.
lexicalizationcat: grup hidroxil
Show unreliable ▼
Czech
has glossces: Hydroxylová skupina Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách. Látky obsahující tuto skupinu se nazývají alkoholy, neobsahují-li aromatické jádro, nebo fenoly, pokud jej mají. Hydroxylová skupina je také součástí složitějších organických substituentů, např. karboxylové skupiny.
lexicalizationces: hydroxyl
Mandarin Chinese
lexicalizationcmn: qiang
lexicalizationcmn:
lexicalizationcmn:
lexicalizationcmn: qiǎng zì yóu ji
lexicalizationcmn: 羟自由基
lexicalizationcmn: 羥自由基
Danish
has glossdan: En hydroxylgruppe er en organisk funktionel gruppe som findes i alkoholer; andre stofklasser kan også indeholde hydroxylgrupper, hvis de indeholder andre funktionelle grupper med højere prioritet for navngivning end hydroxylgruppen. Hydroxylgrupper indgår ligeledes i kulhydrater, der er aldehyder eller ketoner med mange hydroxylgrupper. Hydroxylgruppen består af to atomer: ilt og brint. Iltatomet har en kovalent binding til brintatomet og en til resten af molekylet. Hydroxylgruppen danner hydrogenbindinger.
lexicalizationdan: hydroxylgruppe
German
has glossdeu: Die Hydroxygruppe (veraltet auch Hydroxylgruppe, Gruppenformel –OH) ist die funktionelle Gruppe der Alkohole und Phenole. Sie kommt aber auch bei Zuckermolekülen und, zusammen mit der Carbonyl- oder Sulfongruppe, als Carboxygruppe in den Carbonsäuren bzw. als Hydroxysulfongruppe in Sulfonsäuren vor.
lexicalizationdeu: Hydroxy-Gruppe
lexicalizationdeu: Hydroxygruppe
lexicalizationdeu: Hydroxyl-Gruppe
lexicalizationdeu: Hydroxylgruppe
Modern Greek (1453-)
has glossell: Με το όνομα υδροξύλιο, (hydroxyl), ή ρίζα υδροξυλίου ή υδροξυλομάδα, φέρεται στη Χημεία η μονοσθενής χημική ρίζα οξυγόνου-υδρογόνου, με χημικό σύμβολο ΟΗ, η οποία και απαντάται σε μεγάλο πλήθος χημικών ενώσεων, όπως για παράδειγμα στις αλκοόλες, στο νερό, στα υδροξείδια μετάλλων, στα υδροξυοξέα κ.α. καθώς επίσης και στα διαλύματα των Βάσεων και των βασικών αλάτων ως ανιόν OH-.
lexicalizationell: υδροξύλιο
Esperanto
has glossepo: Hidroksilo estas la funkcia grupo kosistanta el oksigeno kaj hidrogeno:
lexicalizationepo: hidroksila grupo
Basque
has glosseus: Hidroxilo taldea oxigeno atomo bat eta hidrogeno atomo batek osatutako talde funtzionala da: -OH. Konposatu organiko baten ordezkatzaile bat hidroxilo taldea denean, konposatua alkohola dela esaten da. Talde hau beraz, alkoholen ezaugarri nagusia da eta –1 karga du.
lexicalizationeus: Hidroxilo
Finnish
has glossfin: Hydroksyyli (-OH) on funktionaalinen ryhmä, joka koostuu yksinkertaisella kovalenttisella sidoksella sitoutuneesta vedystä ja hapesta. Suuremman molekyylin osana, eli orgaanisena funktionaalisena ryhmänä hydroksyyli on neutraali. Negatiivisesti varautunutta emäksistä ionia OH− sen sijaan kutsutaan hydroksiksi. On olemassa myös sähköneutraali, vaikkakin voimakkaan reaktiivinen hydroksyyliradikaali.
lexicalizationfin: hydroksyyli
lexicalizationfin: hydroksyyliryhmä
French
has glossfra: En chimie organique, un hydroxyle (ou oxhydryle) peut désigner deux entités. * un groupement -OH, appelé aussi hydroxy, qui se rencontre en particulier dans les alcools et les phénols. * Un radical : HO^\bullet}. Il est produit par exemple lors de réactions de dissociation de peroxydes, en présence d'ions de métaux de transition (Fe(II), Cu(I), réaction de Fenton), de chauffage ou de rayonnement.
lexicalizationfra: Groupement hydroxyle
lexicalizationfra: hydroxyle
Hebrew
has glossheb: הידרוקסיל (Hydroxyl) היא קבוצה פונקציונלית (בכימיה אורגנית), וכן יון דו-אטומי (בכימיה אי-אורגנית; כאן נקראת הקבוצה הידרוקסיד, Hydroxide).
lexicalizationheb: הידרוקסיל
Croatian
has glosshrv: Hidroksil je u kemiji spoj koji se sastoji od atoma kisika vezanog kovalentnom vezom na atom vodika. Neutralan oblik ove skupine je hidroksilni radikal. Hidroksilni anion (OH−) zove se hidroksid; to je dvoatomni ion sa negativnim nabojem 1-. U terminima kemijske sinteze hidroksilna skupina (–OH) je funkcionalna skupina, kada je vezana za veću organsku molekulu.
lexicalizationhrv: hidroksil
Hungarian
has glosshun: A hidroxilgyök (-OH) egy agresszív szabadgyök. Mennyiségének változása a Nap ultraibolya sugárzásának változására vezethető vissza. A hidroxilgyök a légköri kémiai folyamatokban játszik kulcsszerepet. A légkörben lévő metán és szén-monoxid nagy részét felbontja. A legradikálisabb légköri tisztítószernek nevezik. A hidroxilgyök tisztítja a légkört.
lexicalizationhun: hidroxilgyök
Indonesian
has glossind: Hidroksil adalah gugus fungsional -OH yang digunakan sebagai subsituen di sebuah senyawa organik. Molekul yang mengandung gugus hidroksil dikenal dengan sebutan alkohol.
lexicalizationind: hidroksil
Show unreliable ▼
Icelandic
has glossisl: Hýdroxíð (efnaformúla: OH-) er jón samsett úr einni vetnisfrumeind og einni súrefnisfrumeind sem finnst í mörgum lífrænum efnasamböndum (þá oft kallað hýdroxýl(hópur)). Oft er talað um að efnið sem það binzt sé vatnað.
lexicalizationisl: Hýdroxýl
Italian
has glossita: Lo ione idrossido è lanione responsabile della basicità di Arrhenius delle sostanze e ha formula OH-. Esso deriva da una molecola di H2O privata di uno ione idrogeno H+<sup!>. È presente in tutte le soluzioni il cui soluto sia un idrossido e anche allinterno dei reticoli cristallini degli idrossidi ionici. Il termine gruppo ossidrilico è usato viceversa per designare il gruppo funzionale -OH quando è un radicale sostituente in un composto organico (desinenza -ile). Le molecole organiche contenenti un gruppo idrossilico sono note come alcoli o fenoli (se aromatici col gruppo idrossile sull'anello). Gli alcoli più semplici hanno la formula CnH2n+1-OH.
lexicalizationita: ione idrossido
lexicalizationita: idrossile
lexicalizationita: ossidrile
Japanese
has glossjpn: ヒドロキシ基(ヒドロキシき、hydroxy group)は、有機化学において構造式が &minus;OH と表される1価の官能基。ヒドロキシル基 (hydroxyl group) とも呼ばれる。
lexicalizationjpn: ヒドロキシル基
lexicalizationjpn: ヒドロキシ基
Korean
has glosskor: 히드록시기 (hydroxy group)은 유기화학에 있어 구조식이 −OH 으로 표시되는 일가의 작용기이다. 히드록실기 (hydroxyl group)이라고도 불린다.
lexicalizationkor: 수산기
lexicalizationkor: 하이드록시기
Latin
has glosslat: Hydroxydatum habet formula chemica structura simplex R-OH.
lexicalizationlat: Hydroxydatum
Lithuanian
lexicalizationlit: hidroksilas
Macedonian
has glossmkd: Хидроксилната група во хемијата означува молекула составена од кислороден и водороден атом поврзани со ковалентна врска (единечна врска). Неутралната форма се нарекува хидроксилен радикал, додека хидроксилниот анјон е хидроксид. Кога кислородниот атом е поврзан за поголема молекула, хидроксилната група станува функционална група (OH). Хидроксидот (HO¯ или ¯OH анјон) е полиатомски јон со негативен полнеж. Хидроксидниот анјон е база и се користи за припрема на раствори или базни соединенија.
lexicalizationmkd: Хидроксилна група
Low German
has glossnds: En Hydroxyl-Grupp (-OH, männichmal ok as Hydroxy-Grupp betekend) is en Begreep ut de Orgaansch Chemie. Dat is de funkschonelle Grupp von de Alkoholen un von de Phenolen, kummt aver ok bi Zuckermolekülen un – tohopen mit de Carbonyl- oder Sulfon-Grupp – as Carboxyl-Grupp in de Carbonsüürn oder as Hydroxysulfon-Grupp in Sulfonsüürn vör.
lexicalizationnds: Hydroxyl-Grupp
Dutch
has glossnld: Een hydroxylgroep is in de organische chemie een functionele groep bestaande uit een zuurstof- en een waterstofatoom, die via het zuurstofatoom aan de rest van een molecuul vast zit. Soms wordt er ook wel naar verwezen als een -OH groep of een alcoholgroep. De naam van de groep is een samentrekking van HYDRogenium (=waterstof), OXygenium (=zuurstof) en YL (er is nog een binding vrij).
lexicalizationnld: hydroxylgroep
Norwegian
has glossnor: Hydroksid, eller hydroksylgruppen, er navnet på kompleksionet som er bygget opp av ett hydrogenatom og ett oksygenatom (OH-). Det er et ion med minusladning fordi det har et elektron "for mye". Når OH- får et positivt ladd hydrogenatom vil det bli nøytralisert, og bli til Vann (pH verdi = 7): OH- + H+ → H2O
lexicalizationnor: Hydroksid
Occitan (post 1500)
has glossoci: Lidroxil es un grop foncional compausat doxigèn e d'idrogèn: O-H
lexicalizationoci: idroxil
Polish
has glosspol: Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.
lexicalizationpol: grupa hydroksylowa
Portuguese
has glosspor: Em química, uma hidroxilaPB ou hidroxiloPE (também chamada de oxidrila) é um grupo funcional presente nas bases dos hidróxidos, representado pelo radical OH- e formado por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Obtidas geralmente através da dissociação de uma base, as hidroxílas também determinam o carater ácido-básico (pH) de uma solução, sendo que quanto maior sua concentração, maior é o carater básico e menor o ácido.
lexicalizationpor: hidroxila
Moldavian
has glossron: Grupă hidroxil este o grupă funcţională, formată dintr-un atom bivalent de oxigen, de care este legat un atom de hidrogen, scrisă de obicei ca -OH: În chimia organică În chimia organică, sunt 2 tipuri de compuşi, ce conţin grupa hidroxil: fenolii şi alcoolii. Datorită acestor grupe, între grupele hidroxil ai alcoolilor se stabilesc legături de hidrogen puternice, ceea ce le conferă puncte de topire relativ ridicate. Alcoolii sunt compuşi saturaţi sau nesaturaţi, pe a căror schelet alifatic sunt grefate grupele hidroxil. Fenolii sunt compuşi aromatici (nuclee aromatice), ce au grefate gruparea OH. Gruparea OH în aceste cazuri are un caracter slab acid, reacţionând cu metalele alcaline şi putând ceda un proton formând săruri numite fenoxizi Ar-O-Na+.
lexicalizationron: Grupa hidroxil
Russian
has glossrus: Гидроксильная группа (гидроксил) — функциональная группа OH органических и неорганических соединений, в которой атомы водорода и кислорода связаны ковалентной связью. В органической химии носит также название «спиртовой группы».
lexicalizationrus: Гидроксильная группа
Slovak
lexicalizationslk: hydroxyl
Castilian
has glossspa: Hidroxilo (también llamado oxidrilo) es un grupo funcional compuesto de 1 átomo de oxígeno y 1 de hidrógeno, OH-:
lexicalizationspa: grupo hidroxilo
lexicalizationspa: Grupo hidróxilo
lexicalizationspa: Hidroxilo
lexicalizationspa: Hidróxilo
lexicalizationspa: hidroxilo
lexicalizationspa: oxhidrilo
Swedish
has glossswe: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp, är en del av en molekyl (en funktionell grupp) som består av en syreatom och en väteatom, -OH. Hydroxigruppen är bland annat den funktionella gruppen i alkoholer.
lexicalizationswe: Hydroxigrupp
lexicalizationswe: hydroxylgrupp
lexicalizationswe: hydroxyl
Tamil
has glosstam: ஐதராக்சைல் (Hydroxyl) என்று வேதியியலில் குறிக்கப்பெறுவது ஓர் ஆக்சிசன் அணுவும், ஓர் ஐதரசன் அணுவும் பகிர்வுப் பிணைப்பு (covalent bond) கொண்டு சேர்ந்த ஒரு குழு. இதில் உள்ள ஆக்சிசன் அணு இன்னும் பெரிய ஒரு சேர்மத்துடன் இணைந்த பகுதியாக இருந்தால், இந்த ஐதராக்சைல் (-OH) குழு, ஒரு வேதி வினைக்குழுவாக தொழிற்படும். மின்மமற்ற வடிவில் இதனை ஐதராக்சைல் தனி (= ஐதராக்சைல் ராடிசல், hydroxyl radical) என்றும் எதிர்மின்மம் கொண்ட ஐதராக்சைலை (hydroxyl anion) ஐதராக்சைடு (hydroxide) என்றும் அழைப்பர். ஐதராக்சைடு என்பது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அணுக்கள் கொண்ட எதிர்மின்மம் தாங்கிய ஒரு மின்மி. இதனை HO¯ அல்லது ¯OH எதிர்மின்மி (anion) என்பர். ஐதராக்சைடு எதிர்மின்மி ஒரு "காரம்" ஆகவே காரக் கரைசல்கள் செய்ய இவை பயன்படுகின்றன (எடுத்துக்காட்டாக சோடியம் ஐதராக்சைடு (NaOH))
lexicalizationtam: ஐதராக்சைல்
Thai
has glosstha: คำว่า หมู่ไฮดรอกซิล(hydroxyl group) ใช้ในการกล่าวถึงหมู่ฟังก์ชัน -OH ในสารประกอบอินทรีย์ (organic compounds) สารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเราจะเรียกว่าสารประเภทแอลกอฮอล์ (สูตรเคมีอย่างง่ายของแอลกอฮอล์คือ CnH2n+1 -OH)
lexicalizationtha: ไฮดรอกซิล
Turkish
has glosstur: Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmış hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur. Gösterilişi OH- şeklindedir.
lexicalizationtur: Hidroksil
Ukrainian
has glossukr: Гідрокси́л (від гідр(оген) і окси(ген)) (рос. гидроксил, англ. hydroxyl, нім. Hydroxyl n) — одновалентна група ОН, входить до складу багатьох хімічних сполук, напр. води, угів, спиртів. Інша назва — гідроксильна група.
lexicalizationukr: Гідроксил
Vietnamese
has glossvie: Hiđrôxyl trong hóa học là sự kết hợp của một nguyên tử ôxy với một nguyên tử hiđrô bằng liên kết cộng hóa trị. Các dạng tồn tại của nó là nhóm hiđrôxyl trong các hợp chất hữu cơ, gốc hiđrôxyl tự do cũng như dạng ion hiđrôxyl gọi là hiđrôxít. Khi nguyên tử ôxy liên kết với phần thế có kích thước lớn thì nhóm hiđrôxyl được gọi là một nhóm chức. Hiđrôxít
lexicalizationvie: hiđrôxyl
Chinese
has glosszho: 羟基 ,(又称氢氧基,化学式−OH),是一种常见的极性基团。
lexicalizationzho: 羟基
Links
Show unreliable ▼
similare/Hydroxyl
Media
media:imgAlkohol - Alcohol.svg
media:imgFenton-Haber-Weiss-fr.GIF
media:imgHydroxide-3D-vdW.png
media:imgHydroxyl-group.png
media:imgHydroxyl3D.png
media:imgOH orb5.jpg
media:imgOssidrile.png

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint