e/sr/Хумска чука

New Query

Information
instance ofc/Archaeological sites in Serbia
Meaning
Serbian
has glosssrp: Хумска чука је праисторијски локалитет који се налази северно од насеља Хум, код Ниша, на природно утврђеном положају, које је са три стране неприступачно. Припада раном бронзаном добу Поморавља, (бубањско-хумској групи). Насеље се налази на матичном подручју бубањске културе, чије се продирање везује за другу половину -III}- миленијума п. н. е. Групе ове културe припадају енеолитском периоду и паралелно су се развијале и распростирале јужно од Тисаполгар Бодрогкерестур културе. Обухватале су области од Олтеније, на северу, до Пелагоније, на југу, подручје око Мориша, у Трансилванији, у румунском и српском Подунављу и Софијску котлину. Западну границу ових култура чиниле су Хомољске планине, Морава и планински превој између Косова и Метохије.
lexicalizationsrp: Хумска чука

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint