e/Pejorative

New Query

Information
has glosseng: A word or phrase is pejorative if it has a Context of contempt or disapproval. The adjective pejorative is synonymous with derogatory and dyslogistic (noun: dyslogism) (antonyms: meliorative, eulogistic, noun eulogism). Terms as "pea-brain" and "bottom-feeder" are words and phrases pejorative by their nature.
eng: Pejoratives are words or grammatical forms which denote a negative affect; that is, they express the contempt or distaste of the speaker. Sometimes a term may begin as a pejorative word and eventually be adopted in a non-pejorative sense. In historical linguistics, this phenomenon is known as melioration, or amelioration, or semantic change (e.g. "punk"). Within some social groups a particular term is still regarded as being a pejorative, whereas the term isn't deemed as such within another social group elsewhere (e.g. "gay"). Some social groups have attempted to "reclaim" formerly offensive words applied against them, known as reclaimed words. Ethnic slurs are one kind of category of pejorative.
lexicalizationeng: pejorative
instance ofc/Language
Meaning
Afrikaans
has glossafr: n Pejoratief (Lat. peior = "slegter") is n woord met n negatiewe konnotasie - n woord wat ongunstige assosiasies oproep.
lexicalizationafr: Pejoratief
Czech
has glossces: Pejorativní (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená hanlivé, opovržlivé, snižující. Označuje tedy slova nebo slovní obraty, které zahrnují negativní hodnotící soud, odmítnutí a opovržení, na rozdíl od záporné kritiky zpravidla nezdůvodněné.
lexicalizationces: pejorativní
Danish
has glossdan: Et pejorativ (af latin: peior, mindre) er et adjektiv eller substantiv, der betyder "nedsættende" eller "noget nedsættende".
lexicalizationdan: Pejorativ
German
has glossdeu: Ein Pejorativ (lat. peiorare „schlecht machen“ von peior „schlechter“) ist ein Wort mit abwertender, herabsetzender Bedeutung, im Extremfall als Schimpfwort.
lexicalizationdeu: Pejorativ
French
has glossfra: L'adjectif qualificatif péjoratif (du latin pejorare; « rendre pire ») qualifie parfois une connotation.
lexicalizationfra: Pejoratif
fra: péjoratif
Hebrew
has glossheb: כינוי גנאי הוא שם המומצא לאדם, לקבוצת אנשים, לבעל חיים או לחפץ, נוצר למטרת ביזוי. המונח בא מלשון "גינוי", לגנות. כינוי גנאי הוא בהכרח פוגע, אך לעתים משעשע או ילדותי. כינוי הגנאי מסתמך על מאפיין פיזי או נפשי, על טעות שנעשתה בעבר, על מוצא וכדומה, ומטרתו לזלזל במושא הגינוי.
lexicalizationheb: כינוי גנאי
Croatian
has glosshrv: Pejorativ (od latinskog Peior, što znači “još gore” i francuskog Péjoratif) označava pogrdan smisao - riječi ili fraze, koje uključuju i negativne evaluacije tipa prezira, psovke ili odbijanja, za razliku od negativne kritike.
lexicalizationhrv: Pejorativno
hrv: Pejorativ
Hungarian
has glosshun: A pejoratív kifejezés vagy pejoratív értelmű szó, sértő vagy sértő szándékú, lekicsinylő, megbecstelenítő becsmérlő jelzős szerkezet vagy elnevezés – főleg a politikában vagy egyéb vitás helyzetben, amelyet a másik féllel elégedetlen vagy arra dühös személy használ. Egyszerűen és másképpen: szitokszó.
lexicalizationhun: pejoratív jelző
Dutch
has glossnld: Een pejoratief (Lat. peior = "slechter") is een woord met een negatieve connotatie: een woord dat ongunstige associaties oproept. Pejoratieven komen vooral voor in de woordsoorten zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord. Dit valt te verklaren doordat die woordsoorten veelal een betrekkelijk concrete denotatie (letterlijke betekenis) hebben; aan die letterlijke verwijzing naar iets in de werkelijkheid, kan dan vrij eenvoudig een gevoelswaarde worden gehecht, en die kan negatief zijn.
lexicalizationnld: pejoratief
Norwegian
has glossnor: Et pejorativ (fra latin: peior, mindre) er et adjektiv eller substantiv, som betyr «nedsettende» eller «noe nedsettende» i motsetning til meliorativ. Ord og fraser er pejorativ hvis de impliserer underkjennelse.
lexicalizationnor: pejorativ
Moldavian
has glossron: Peiorativ este un adjectiv calificativ , care se referă la cuvinte, expresii, afirmaţii etc. Cuvântul peiorativ (sau expresia peiorativă) are un sens depreciativ, dispreţuitor, nefavorabil . El califică adesea o conotaţie .
lexicalizationron: peiorativ
Russian
has glossrus: Пейоратив или пейоративный — (от французского слова péjoratif или от латинского pējōrāre «делать хуже») слова и словосочетания, выражающие негативную оценку чего-либо или кого-либо, неодобрение, порицание, иронию или презрение. Несмотря на то, что при помощи пейоративов выражаются негативные эмоции, их не следует путать с ругательствами, поскольку бранная лексика и выражения, или ненормативная лексика в пейоративах, как правило, не содержатся.
lexicalizationrus: пейоратив
Slovak
has glossslk: Pejoratívum (lat. peior - zlý, škaredý) je slovo so záporným expresívnym zafarbením, so zhoršovacím, hanlivým významom (napr. hlupák, babroš, nafúkanec). Poukazuje na negatívne ľudské vlastnosti.
lexicalizationslk: Pejoratívum
Castilian
has glossspa: Peyorativo es el uso del lenguaje con una finalidad negativa para lo que se designa.
lexicalizationspa: peyorativo
Serbian
has glosssrp: Пејоратив или пежоратив ( од — „горе, лошије“) је реч којом се казује неко погрдно значење, образована помоћу нарочитог наставка; нпр. кожурда, селендра и сл. Пејоративно значење најчешће имају аугментативи (увећанице), нпр. главурда, жентурача, али понекад погрдну информацију носе и деминутиви (умањенице), нпр. човечуљак.
lexicalizationsrp: Пејоратив
Chinese
has glosszho: 貶義或貶義詞語是指一個帶有嘲弄或其他負面意義的字詞或片語,一個詞是否帶有貶義,有時須視場合與對象而定。在歷史上,有許多原來帶有貶義的用詞經過了一段時間之後,逐漸成為普通用語,例如美國英語中的「北方佬」(Yankee);也有許多原來不帶有貶義的用詞由于某些原因而变得带有贬义,例如日语中的“支那”。 參見 * 歷史語言學
lexicalizationzho: 貶義

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint